یک چکه ماه

یک چکه ماه - 47

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

سعید نوروزی یه جوان از شهرستان بواناتکه توانسته به یک کارآفرین نمونه تبدیل شود

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها