آنچه گذشت

آنچه گذشت - 2

این مستند به شکل روایی در هر قسمت به زاویای کمتر پرداخته شده و ناگفته از انقلاب اسلامی ایران می پردازد و با کمک تصاویر بکر آرشیوی وقایع را بازگو می کند.

استادیوم سیاسی - این قسمت به دانشگاه، چگونگی تاسیس، نقش آن در انقلاب و وضعیت آن بعد از انقلاب پرداخته و سال های اول انقلاب و چگونگی انقلاب فرهنگی را روایت می کند.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها