دوران

دوران - 33

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

این قسمت : نمایش فیلم مستند تاریخچه سری داعش

گفتگو با دکتر یعقوب توکلی دباره خاستگاه داعش و روابط آنها با قدرت های استعماری

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها