سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود - 3

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

آدم های روی پل

خاطرات و روایت تاریخچه ساخت سی و سه پل اصفهان

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها