تمدار

تمدار

این مستند به زندگی و تلاش یک دختر جوان در روستای جیدرزار پرداخته و از گبه بافی او برای امرار معاش و تحصیل می گوید.

این مستند به زندگی و تلاش یک دختر جوان در روستای جیدرزار پرداخته و از گبه بافی او برای امرار معاش و تحصیل می گوید.

سایر قسمت‌ها

>> > 1 < << 

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها