ایران

ایران - 264

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود. با ما همراه شوید.

بوشهرو روایتی از تاریخ استعمار ستیزی و تاریخ کشتی سازی این منطقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها