گوشه های اصفهان

گوشه های اصفهان

«گوشه‌های اصفهان» مکتب آوازی اصفهان از 90 سال پیش و اواخر دوران قاجار تا به امروز و همچنین شخصیت‌های سازی و آوازی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

دوشنبه 16 فروردین ساعت 21

تکرار روز بعد ساعت 10

سایر قسمت‌ها

>> > 1 < << 

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها