مشاهیر تهران: مشاهیر تهران - 10

مشاهیر تهران

مشاهیر تهران - 10

در این مجموعه مستند به بررسی مشاهیر و بزرگان عرصه علم و دانش پرداخته می شود.

این قسمت : استاد کیخسرو خروش

نظر دادن