نام دار: نام دار

نام دار

نام دار

این مستند به کارگردانی مجید سلیمی درباره راه پیمایی های اربعین حضرت امام حسین (ع) و موکب های بین راهی است که از راه پیمایان پذیرایی می کند.

نظر دادن