پازل: پازل - 9

پازل

پازل - 9

مجموعه "پازل" در هر قسمت سعی دارد بخشی از دستاوردهای علمی و تکنولوژیک ایران اسلامی را که حاصل دسترنج دانشمندان و محققان برجسته کشورمان هستند، را معرفی کند.

این قسمت : شرکت آریوژن

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط

    نظر دادن