زینب: زینب

زینب

زینب

شهید حاج محسن خزایی، یکی از شهدای رسانه و شهدای مدافع حرم که نام مستند برگرفته از نام دختر ایشان است.

نظر دادن