پیشمرگان: پیشمرگان - 6

پیشمرگان

پیشمرگان - 6

این مستند به خلاصه ای از تاریخ کردستان در زمان قاجار و پهلوی پرداخته و اشاره ای به مبارزات آنها در اوایل پیروزی انقلاب دارد .

نظر دادن