هال کالی: هال کالی

هال کالی

هال کالی

برنامه «هال‌کالی» به کارگردانی مجید استکی مستندی درباره مراسم عاشورا در استانبول است.

نظر دادن