ترین ها: ترین ها; دست به قیچی

ترین ها

ترین ها; دست به قیچی

این قسمت از مجموعه مستند ترین ها به آشنایی با رکورددار سرعت پیرایشگری در ایران می پردازد.

نظر دادن