سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 1

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 1

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

این قسمت : روایت و آسیب شناسی اغتشاشات اخیر کشور

نظر دادن