سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 4

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 4

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

این قسمت : نوسانات قیمت ارز و علل افزایش قیمت دلار

نظر دادن