سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 5

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 5

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

این قسمت : اهمیت امنیت در ایران و نا امنی ها و جنگ ها در منطقه

نظر دادن