این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آمریکا؛ نگاهی از درون

آمریکا؛ نگاهی از درون - 13

در این مجموعه مستند به بررسی وضعیت زندگی مردم و شهروندان آمریکایی در این کشور پرداخته می شود.

این قسمت : ظلم و ستم علیه رنگین پوستان در آمریکا

نظر دادن