دوربین مستند: دوربین مستند; فصل سوم جشنواره مستند

دوربین مستند

دوربین مستند; فصل سوم جشنواره مستند

این مجموعه در قالب قسمت‌های کوتاه مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری روز ایران را به تصویر می‌کشد.

همراه ما شوید.

این قسمت : فصل سوم جشنواره مستند

نظر دادن