ورزش در مسیر انقلاب: ورزش در مسیر انقلاب - 11

ورزش در مسیر انقلاب

ورزش در مسیر انقلاب - 11

مستند « ورزش در مسير انقلاب » به توفيقات ورزش ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي پردازد و با بهره گيري از تصاوير و مستندات، تلاش شده است از بهمن 1357 تا بهمن 1387 ، اهم موفقيتهای ورزش ايران در ابعاد قهرماني و پهلواني به تصوير كشيده شود.

نظر دادن