قرار گاه بی قرار: قرار گاه بی قرار - 20

قرار گاه بی قرار

قرار گاه بی قرار - 20

مستند «قرارگاه بی قرار» روایتی از نقش آفرینی سازمان صدا و سیما در طول 8 سال دفاع مقدس است.

این قسمت : خاطرات خبرنگاران از عملیات طریق القدس

نظر دادن