سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 6

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 6

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

این قسمت : تحلیل مسئله عدم اعطای جایزه اهدایی شرکت حامی مسابقات المپیک زمستانی در کره جنوبی به ورزشکاران ایرانی به بهانه تحریم

نظر دادن