این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آمریکا؛ نگاهی از درون

آمریکا؛ نگاهی از درون - 15

در این مجموعه مستند به بررسی وضعیت زندگی مردم و شهروندان آمریکایی در این کشور پرداخته می شود.

این قسمت : نقش رسانه های آمریکایی در جامعه

نظر دادن