کلکسیونرهای ایرانی: کلکسیونرهای ایرانی _ قسمت 09

کلکسیونرهای ایرانی

کلکسیونرهای ایرانی _ قسمت 09

این مستند آثار ارزشمندی همچون (قرآن های قدیمی - کتابهای قدیمی - نسخ خطی- فسیل های نقاشی- قفل و در- مهر و تمبر و پاکت- لباس- ادوات جنگی و…) را که به شکلهای مختلف جمع آوری و حفظ و نگهداری شده و متعلق به مجموعه داران ایرانی که به صورت خصوصی نگهداری و اداره می شود ؛ به تصویر کشیده است.

نظر دادن