نووری: نووری _ 12

نووری

نووری _ 12

در این قسمت از سری برنامه های "نووری" به روستای "خطیرکوه" می رویم تا شاهد برداشت زرشک در آبان ماه باشیم.

با ما همراه شوید.

نظر دادن