فرار با پرواز شماره 26: فرار با پرواز شماره 26

فرار با پرواز شماره 26

فرار با پرواز شماره 26

این مستند به مناسبت 26 دی ماه سالروز فرار شاه از کشور ، با نمایش ابعاد فرار شاه از ایران ، تصاویر نابی از لحظات تاریخ ساز ایران اسلامی را به تصویر می کشد.

نظر دادن