حیات در بیابان: حیات در بیابان

حیات در بیابان

حیات در بیابان

در این مستند زیبا از مناطق بسیاز زیبا به همراه گوناگونی جانوری به مساحت 400000 هکتار در حد فاصل دو کویر یعنی دشت کویر و کویر لوت تصاویری دیدنی نشان داده می شود.