حیات در بیابان

حیات در بیابان

در این مستند زیبا از مناطق بسیاز زیبا به همراه گوناگونی جانوری به مساحت 400000 هکتار در حد فاصل دو کویر یعنی دشت کویر و کویر لوت تصاویری دیدنی نشان داده می شود.

نظر دادن