این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شب بوهای سوخته

شب بوهای سوخته - 4

این مستند 13 قسمتی نگاهی به زنان معتاد ازهمه اقشار دارد. بیشتر قسمت‌های این مجموعه در جنوب تهران فیلمبرداری شده است. پخش تصاویری از زندان شیراز، مشهد و کرج و سخنان زنانی که اعتیادشان آنها را به جنایت کشیده از دیگر بخش‌های "شب‌بوهای سوخته " است.

بررسی قشر های د ر معرض خطر و رفتر های اجتماعی موثر در موضوع مواد مخدر

تهیه کننده و کارگردان : امیر حسین اکبری

نظر دادن