ایران: ایران _ 59

ایران

ایران _ 59

برنامه «ایران» شبکه مستند این هفته به تاریخچه عکاسی در ایران، دامپزشکی حیات وحش، صنعت گریم در سینما و تلویزیون ایران و آبشارهای لرستان میپردازد.

نظر دادن