این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

طبیبان حاذق

طبیبان حاذق - 3

«طبیبان حاذق» تولید شبکه مستند سیما در 10 قسمت 10 تن از پزشکان بالای 80 سال و از شاگردان محمد قریب و پروفسور شمس را معرفی می کند.

 این قسمت : دکتر «ایرج حق شناس» متخصص اطفال در شهر اصفهان که در تجربیات حرفه ای خود بسیاری از نوزادان را نجات داده است.

نظر دادن