فرماندهان: فرماندهان - 2 - جواد فکوری

فرماندهان

فرماندهان - 2 - جواد فکوری

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : جواد فکوری

نظر دادن