طبیبان حاذق: طبیبان حاذق - 6

طبیبان حاذق

طبیبان حاذق - 6

«طبیبان حاذق» تولید شبکه مستند سیما در 10 قسمت 10 تن از پزشکان بالای 80 سال و از شاگردان محمد قریب و پروفسور شمس را معرفی می کند.

 این قسمت : روایت خدمات و تلاش های دکتر «منوچهر دانشگر» از بزرگترین اطباء چشم پزشک ایران.

نظر دادن