مثل یک قهرمان: مثل یک قهرمان

مثل یک قهرمان

مثل یک قهرمان

مستند «مثل یک قهرمان» به آتش نشانان و رشادت ها و فداکاری های این عزیران می پردازد.

نظر دادن