طبیبان حاذق: طبیبان حاذق - 8

طبیبان حاذق

طبیبان حاذق - 8

«طبیبان حاذق» تولید شبکه مستند سیما در 10 قسمت 10 تن از پزشکان بالای 80 سال و از شاگردان محمد قریب و پروفسور شمس را معرفی می کند.

 این قسمت : دکتر بهجت السادات مؤیدی، متخصص ایمونولوژی

نظر دادن