طبیبان حاذق: طبیبان حاذق - 9

طبیبان حاذق

طبیبان حاذق - 9

«طبیبان حاذق» تولید شبکه مستند سیما در 10 قسمت 10 تن از پزشکان بالای 80 سال و از شاگردان محمد قریب و پروفسور شمس را معرفی می کند.

 این قسمت : دکتر سیاوش صحت دبیر انجمن جراحان ایران

نظر دادن