ایران: ایران _ 72

ایران

ایران _ 72

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

برنامه «ایران» این هفته در اولین آیتم به گالری های هنر با موضوعیت عاشورا و محرم می پردازد که آثار هنری مرتبط با محرم از جمله عکس، نقاشی، هنرهای حجمی و ... را به نمایش گذاشته اند. بخش بعدی این برنامه به موسسه خیریه مهرانه در زنجان مربوط است که به صورت رایگان به بیماران سرطانی خدمات رسانی می کند.
 
پایان بخش این قسمت نیز سفر به خراسان شمالی و آشنایی با جاذبه های طبیعی آن از جمله روستای گلیان، پارک جنگلی، شهر آجیلی فاروج و ... است.

نظر دادن