ایران: ایران _ 73

ایران

ایران _ 73

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

برنامه «ایران» این در اولین بخش به تمرینات و مسابقات رالی بانوان می پردازد.
 
این برنامه سپس به چهارمحال و بختیاری سفر می کند و زندگی عشایر این منطقه را به تصویر کشیده و مخاطبان را با غذاهای سنتی آنها آشنا می کند.

نظر دادن