پرواز پلیکان های سفید: پرواز پلیکان های سفید

پرواز پلیکان های سفید

پرواز پلیکان های سفید

در این مستند زندگی پلیکان ها و دیگر پرندگان در تالاب ها و مرداب های آذربایجان غربی به تصویر کشیده شده است.

نظر دادن