یاس اینجاست: یاس اینجاست - 7

یاس اینجاست

یاس اینجاست - 7

در این مجموعه مستند به معرفی شهرهای توریستی و زیبای استان کهگیلویه و بویراحمد با مناطق گردشگری فراوان آن پرداخته می شود.

نظر دادن