دوربین مستند: دوربین مستند; شهروند قانون مدار

دوربین مستند

دوربین مستند; شهروند قانون مدار

این مجموعه در قالب قسمت‌های کوتاه مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری روز ایران را به تصویر می‌کشد.

همراه ما شوید.

این قسمت : شهروند قانون مدار

نظر دادن