فرماندهان: فرماندهان - 10 - عباس کریمی

فرماندهان

فرماندهان - 10 - عباس کریمی

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : عباس کریمی فرمانده لشگر 27 محمد رسول الله (ص)

نظر دادن