ترین ها: ترین ها; قهرمانان

ترین ها

ترین ها; قهرمانان

شیلا یوسفی اهل زنجان است. او از زمان دبستان درمیابد که به کوتاهی قد دچار شده. با وجود این شرایط وی از پدرش مراقبت می کند.بیننده قهرمان پارالمپیک این قسمت از «ترین ها» باشید.

نظر دادن