دوربین مستند: دوربین مستند; موزه علوم و فناوری

دوربین مستند

دوربین مستند; موزه علوم و فناوری

این مجموعه در قالب قسمت‌های کوتاه مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری روز ایران را به تصویر می‌کشد.

همراه ما شوید.

این قسمت : موزه علوم و فناوری

نظر دادن