این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سربرز

سربرز

مستند «سربرز» درباره حاج فرج الله خالدیان است. او مردی بود که همه اموال خود را برای خدا و در راه رسیدگی به امور محرومان وقف کرده است و اکنون نام نیکی از او به یادگار مانده است.

اهمیت کار حاج فرج در این است که احساس دوستی و اتحاد میان مردم حفظ شده و با وجود اختلافات، همدیگری را دوست داشته باشند.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن