ترنم باران: ترنم باران - 20

ترنم باران

ترنم باران - 20

مستند داستانی 30 قسمتی "ترنم باران" به بررسی زندگی 30 شخصيت برجسته و شاخص در حوزه های مختلف علمی٬ فرهنگی٬ هنری ٬ ورزشی و.... می پردازد و درصدد است در هر قسمت٬ قصه زندگی یک شخصيت را از زوایای مختلف مورد کنکاش قرار دهد.

این قسمت : آشنایی با استاد مهدی امینی از نقاشان آذری زبان

نظر دادن