دوربین مستند: دوربین مستند; اکران خصوصی مستند آوانتاژ

دوربین مستند

دوربین مستند; اکران خصوصی مستند آوانتاژ

این مجموعه در قالب قسمت‌های کوتاه مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری روز ایران را به تصویر می‌کشد.

همراه ما شوید.

این قسمت : اکران خصوصی مستند آوانتاژ

نظر دادن