سفری دیگر: سفری دیگر - 17

سفری دیگر

سفری دیگر - 17

مستند «سفری دیگر» درباره تجربه های منحصر به فرد توریست های جوان ایرانی است. در قسمت های گوناگون این مجموعه، شهرها و مناطق مختلف ایران که دارای جذابیت های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی هستند معرفی می شود.

این قسمت : سفر یک پرتغالی به ایران.

نظر دادن