پرندگان: پرندگان شمال شرق

پرندگان

پرندگان شمال شرق

این برنامه به معرفی انواع پرندگان شمال شرق کشور می پردازد.

در این مستند نوع تغذیه، شیوه زندگی، تولید مثل، چگونگی شکار و ... 30 گونه از پرندگان شکاری، گنجشک سانان  و پرندگان آبزی در دو منطقه خراسان رضوی از جمله پارک ملی تندوره و دیگری در دشت سرخس و دریاچه بزنگان برای مخاطب توضیح داده می شود.

نظر دادن