جاهلیت مدرن

جاهلیت مدرن

مستند « جاهلیت مدرن » در گفتگو با کارشناسان به بررسی وضعیت سیاسی کشور عربستان و و اعدام معترضان می پردازد.

نظر دادن