مرال شمال

مرال شمال

در این مستند به بررسی زندگی مرال توسط محیط بان بازنشسته امیر شکرگزار ناوی پرداخته می شود.

نظر دادن